Utilitati si alte facilitati

•    Curent electric: 380 V; transformator propriu, aflat in incinta SITAS

•    Apa curenta: alimentarea se face din put forat propriu, aflat in incinta SITAS

•    Gaz: alimentare de la magistrala de gaz situata pe Calea Galati

•    Paza: sistem electronic de monitorizare a cladirilor, cu racordare la dispeceratul companiei de paza